Hỏi đáp

Đức Long Gia Lai hiện đang hoạt động trong những lĩnh vực nào:

Đức Long Gia Lai hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực sau

  • Sản xuất linh kiện điện tử
  • Bất động sản
  • Cơ sở hạ tầng
  • Năng lượng
  • Nông nghiệp
  • Các lĩnh vực khác...

Gửi câu hỏi