Giới thiệu

Hoạt động trên lĩnh vực năng lượng từ sau chiến lược tái cấu trúc năm 2014, Đức Long Gia Lai chú trọng đầu tư hoạt động khai thác năng lượng sạch, năng lượng tái tạo bao gồm: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời.

Ở lĩnh vực khai thác năng lượng và sản xuất điện năng, giai đoạn 2014-2020, Đức Long Gia Lai  chủ trương  phát triển 8 dự án thủy điện tại khu vực Tây Nguyên. Hiện Tập đoàn  đã đầu tư xây dựng 4 dự án lớn bao gồm: Dự án thủy điện Tân Thượng, Tà Nung (Lâm Đồng), thủy điện Đăk Pô Cô, Đăk Psi(Kon Tum). 

Đối với hoạt động đầu tư năng lượng điện gió và điện mặt trời, Đức Long Gia Lai chủ trương xây dựng mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai và phát triển năng lượng tái tạo theo mô hình phát triển nguồn điện phân tán và giải pháp lưu điện công nghệ cao, kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại CHLB Đức.

Việc xây dựng các dự án năng lượng có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho Đức Long Gia Lai  mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc giaDự án