Giới thiệu

Nông nghiệp là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Đức Long Gia Lai giai đoạn 2015-2019. Đức Long Gia Lai hiện đang sở hữu hàng chục ngàn ha đất đạt tiêu chuẩn cùng những ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng…là điều kiện thuận lợi để Tập đoàn chú trọng đầu tư, phát triển ngành nông nghiệp, sớm ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.Dự án

Dự án chăn nuôi

Dự án chăn nuôi

Đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt và nhà máy chế biến sữa, thịt. Đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt và nhà máy chế biến sữa, thịt.
Dự án trồng trọt

Dự án trồng trọt

Dự án trồng cây công nghiệp ngắn ngày và đồng cỏ bằng hình thức cơ giới hóa. Dự án trồng cây công nghiệp ngắn ngày và đồng cỏ bằng hình thức cơ giới hóa