Phòng CSGT và Công ty Đức Long Gia Lai: Phối hợp xử lý xe quá tải tại các trạm thu phí BOT

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng trên địa bàn tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phòng CSGT Công an tỉnh và Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai vừa ký quy chế phối hợp cân tải trọng xe tại các trạm thu phí BOT của công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Gia Lai trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hành vi vi phạm về khổ giới hạn và tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phòng Cảnh sát Giao thông sẽ cử cán bộ phối hợp với cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ tại các trạm thu phí căn cứ trên số liệu cân tải trọng, nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Việc triển khai thực hiện quy chế về cân tải trọng xe tại các trạm thu phí là hoạt động rất cần thiết nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.
Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hành vi vi phạm về khổ giới hạn và tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phòng Cảnh sát Giao thông sẽ cử cán bộ phối hợp với cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ tại các trạm thu phí căn cứ trên số liệu cân tải trọng, nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Việc triển khai thực hiện quy chế về cân tải trọng xe tại các trạm thu phí là hoạt động rất cần thiết nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hành vi vi phạm về khổ giới hạn và tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phòng Cảnh sát Giao thông sẽ cử cán bộ phối hợp với cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ tại các trạm thu phí căn cứ trên số liệu cân tải trọng, nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Việc triển khai thực hiện quy chế về cân tải trọng xe tại các trạm thu phí là hoạt động rất cần thiết nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hành vi vi phạm về khổ giới hạn và tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phòng Cảnh sát Giao thông sẽ cử cán bộ phối hợp với cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ tại các trạm thu phí căn cứ trên số liệu cân tải trọng, nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Việc triển khai thực hiện quy chế về cân tải trọng xe tại các trạm thu phí là hoạt động rất cần thiết nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: http://congan.gialai.gov.vn