Thông báo về việc giải quyết cho ông Lê Xuân Sơn nghỉ việc

Ông Lê Xuân Sơn, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai-Phụ trách mảng Pháp lý các Dự án Hạ tầng (Trực thuộc Tập đoàn ĐLGL) được nghỉ việc không lương, bàn giao công việc và hồ sơ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai vừa ban hành Thông báo về việc cho ông Lê Xuân Sơn nghỉ việc không hưởng lương và ông Sơn sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty sau 90 ngày kể từ ngày 28/8. 

Toàn bộ công việc, hồ sơ, thủ tục ông Sơn phụ trách được bàn giao lại cho ông Phạm Minh Việt, chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ông Sơn, các cơ quan, ban ngành, nhà đầu tư, khách hàng liên hệ trực tiếp với ông Phạm Minh Việt- SĐT: 0982.492.949- Email: minhviet2911@gmail.com.